top

土木工程学院2007年学术活动统计情况公示

信息来源: 暂无 发布日期: 2007-12-07 浏览次数:

 

福州大学2007年度学术活动统计已于2007125日结束。现将我院2007年度学术活动统计情况公示如下:

Attachment/200712/2007福州大学年度学术活动统计表.xls

     

此数据将作为学院2007年统计科研津贴的依据,如有遗漏请于1210日前速到科研干事处(土木工程学院新区南208)核对。

                                                                                     福州大学土木工程学院