top

关于2017年研究生招生咨询的通知

信息来源: 暂无 发布日期: 2017-02-17 浏览次数:

       欢迎广大2017级研究生通过以下方式进行招生情况咨询:


      1、通过2017级福州大学土木工程学院研究生招生工作QQ 1036814227,进行咨询(建议首选)。


      2、通过QQ邮箱1036814227@qq.com 进行咨询。


      3、通过电话0591-22865376进行咨询。


      4、在职研究生咨询电话:0591-22865373,

         

           邮箱:wisdomforever2008@sina.com