top

院工会小组工作会议通知

信息来源:暂无 发布日期: 2008-12-18 浏览次数:

定于本周四(08.12.11)下午3:00,在院二楼会议室召开院工会小组工作会议,请以下老师参加:

方绪华、陈钢、张蔚、翁曼亭、陈明飞、代红军、张卢谦、李旭红、傅东阳、许俊鸽、许文达、张静、许长宾、林雄、郑则群杨艳、陈尚鸿、李西斌刘秀凤 
 
 
                                                    土木工程学院工会
                                                       2008年12月9日