top

“中加班”历年招生情况

信息来源: 暂无 发布日期: 2019-01-01 浏览次数:

    

年份 2015 2016 2017 2018
招生总人数 59 59 70 70
福建招生数 49 49 60 60
黑龙江招生数 5 5 6 5
山西招生数 5 5 4 5
本项目福建最高录取线 615 551 525 571
本项目福建最低录取线 581 531 499 548
本项目福建平均分 588 538 521.5 555
福州大学最低录取线 593 545 516 562
普通土木工程专业最高分 626 592 566 597
普通土木工程专业最低分 604 551 527 563
普通土木工程平均分 611 564 542 577
本项目全省排名最低 15000 14790 14601 15428
学费 2万 2万 2万 2万